Ένα θέμα που έχει τεθεί και επανειλλημένα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Αποστόλη Θεοδώρου χωρίς βεβαία τη παραμικρή συμμόρφωση ορισμένων Αντιδημάρχων του Δήμου Αμυνταίου. 

Τα αυτοκίνητα του Δήμου το τελευταίο διάστημα πηγαίνουν κι έρχονται σε όλες τις προσωπικές ή ψηφοθηρικές δραστηριότητες τους όπως καταγγέλουν αναγνώστες στον Πολίτη της Φλώρινας..