Σήμερα ο Πολίτης της Φλώρινας έλαβε Δελτίο Τύπου υπογεγραμμένο από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αμυνταίου στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας η κ.Γυρίκη. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου κι όπως αυτή κοινοποιήθηκε στην Διαύγεια την 9η Ιανουαρίου 2023, Αντιδημαρχος Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Παιδείας ορίστηκε η κ. Σωτηρία Σονιάδου

Δύο απορίες εκφράζουμε:

ΠΡΩΤΟΝ: Η΄ στο Δημαρχείο Αμυνταίου δεν γνωρίζουν τις αποφάσεις του Δημάρχου

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ή η κ.Γυρίκη δεν μπορεί  8 μήνες μετά να αποδεχτεί ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητές της μεταβιβάστηκαν στην κ. Σωτηρία Σονιάδου!

Δεν μπορούν να γίνονται τέτοια λάθη σε επίσημο δελτίο τύπου ενός Δήμου, είναι ασυγχώρητα!