Σχετικά με τη δήλωση της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. κας Πέτης Πέρκα…«για

την πτώση του οδοστρώματος» (8 Αυγούστου 2023), η οποία φιλοξενήθηκε στα

Μ.Μ.Ε., γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Από την πρώτη στιγμή του γεγονότος της κατολίσθησης στο 12ο χλμ. Φλώρινας –

Βίγλας Πισοδερίου, μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας (Κοζάνη)

και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και ο

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, πραγματοποίησαν αυτοψίες

για την εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος και την έγκαιρη αποκατάσταση του.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας (Κοζάνη), που είναι αρμόδια για τον

Οδικό Άξονα (Εθνικό δίκτυο) Φλώρινα - Ανταρτικό - Πρέσπες - Καστοριά σε συνεχή

επικοινωνία και συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας έχει

προκρίνει τη μέθοδο αποκατάστασης του οδοστρώματος, επίσης έχουν προβλεφθεί

όλοι οι παράμετροι για να μην διακοπεί η συγκοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, έως σήμερα:

α) έχει επιλεγεί ο τρόπος της αποκατάστασης, (με την κατασκευή νέου τοίχου

αντιστήριξης και νέου τεχνικού διέλευσης ομβρίων υδάτων και τέλος πλήρης

ανακατασκευή της οδού σε μήκος περίπου 100 μέτρων),

β) έχουν προμετρηθεί οι εργασίες αποκατάστασης και έχει προϋπολογισθεί το κόστος,

(που υπερβαίνει τις 100.000 €),

γ) έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, ώστε να μην απαιτηθούν χρονοβόρες

διοικητικές διαδικασίες και να αποκατασταθεί άμεσα η κατολίσθηση,

δ) έχει επιλεγεί ο φορέας υλοποίησης χωρίς χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες,

ε) για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί η πλήρης διακοπή της

κυκλοφορίας στο σημείο. Όπως είναι γνωστό στην ορεινή περιοχή της Π.Ε. Φλώρινας

ΔΕΝ υπάρχουν οδικά δίκτυα. Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με την Τεχνική

Υπηρεσία Φλώρινας και την Τροχαία Φλώρινας αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί ως

οδική παράκαμψη η επαρχιακή οδός από Φλώρινα - Άνω Κλεινές - Ακρίτας -


ισόπεδος κόμβος με την Εθνική Οδό Φλώρινας/Καστοριάς που, μπορεί να μην πληροί

όλες τις προϋποθέσεις αλλά, είναι η μοναδική,

στ) Αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη

κυκλοφορία στην παράκαμψη (διαγράμμιση, χορτοκοπή για ορατότητα,

απομάκρυνση υλικών εκ του οδοστρώματος, αποκατάσταση φθορών του

οδοστρώματος, τοποθέτηση σήμανσης και, τέλος πληροφοριακή σήμανση της

παράκαμψης).

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκδήλωση της κατολίσθησης, οι

Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας και Π.Ε.

Φλώρινας) προέβησαν στις ενδεδειγμένες ενέργειες οι οποίες εξασφαλίζουν την

αποκατάσταση του οδοστρώματος (στο σημείο όπου σημειώθηκε η

κατολίσθηση), αλλά και τη διασφάλιση της συγκοινωνίας της Φλώρινας με τις

Πρέσπες, τον συνοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής και την Καστοριά.

Επιδίωξη μας είναι η πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος να ολοκληρωθεί

στο συντομότερο χρονικό διάστημα.