Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας -

Ο.Ε.ΝΕ.Φ., Δρ. Κώστας Φιλιππίδης, επισκέφθηκε τον Δήμο Δρόπολης στην Αλβανία μετά

από πρόσκληση του Δημάρχου Δρόπολης, κ. Δημήτρη Τόλη. Ο κ. Φιλιππίδης συμμετείχε

σε μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση εργασίας φορέων με τον Δήμαρχο Δρόπολης, κ.

Δημήτρη Τόλη, τον Γενικό Πρόξενο στο Αργυρόκαστρο, κ. Δημήτρη Σαχαρίδη,

εκπροσώπους από τα Επιμελητήρια Τιράνων, Αργυροκάστρου και το στέλεχος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Νίκο Γιαννή.

Κατά τη διάρκεια της δια ζώσης συνάντησης συζητήθηκε η προοπτική για την εδραίωση και

την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δρόπολης και του Ομίλου Ενεργών Νέων

Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και

σκιαγραφiστηκαν οι κοινές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή των νέων

πολιτών σε τοπικά και περιφερειακά δρώμενα. Ακόμη, συζητήθηκαν επιτυχημένα project

που έχουμε υλοποιήσει και παράλληλα ο κ. Φιλιππίδης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και

δράσεις του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας

που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ανάδειξη και την ενίσχυση του νεανικού πλούτου του

τόπου μας.

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας στηρίζει την εξωστρέφεια, τη συμμετοχή των πολιτών

της περιφέρειάς μας, την αξιοποίηση του πλούσιου νεανικού ανθρώπινου δυναμικού μέσα

από την ενίσχυση του ρόλου της νεολαίας αλλά και την ενδυνάμωση της κοινωνικής

συνοχής, της τοπικής, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του ΟΕΝΕΦ, στην τοποθέτησή του, ανέφερε ότι η διακρατική και διασυνοριακή

συνεργασία είναι εφικτή όταν υπάρχουν άνθρωποι με τεχνογνωσία, με ιδέες, με διάθεση και

όραμα για την ανάπτυξη του τόπου τους.

Αυτή η συνάντηση είναι η αρχή από μια σειρά επαφών με θεσμικούς παράγοντες που στόχο

έχει την δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους Έλληνες της Αλβανίας που μέσα σε δύσκολες

συνθήκες καταφέρνουν να ξεχωρίσουν.


Μείνετε συντονισμένοι/ες!

Active Youths: https://shorturl.at/chjpY

Europe Direct Western Macedonia: https://shorturl.at/IJP56


Οι Νέοι Μπροστά!