Έναν απινιδωτή για χρήση στην Κοινότητα Αχλάδας, παρέδωσε την Παρασκευή 1

Σεπτεμβρίου 2023, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, στο

πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα Απινίδωσης Δημόσιας

Πρόσβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Θωμάς Γάκης», για τη διάθεση 120

συσκευών.  

Τον απινιδωτή παρέλαβε ο Πέτρος Αντωνιάδης Πρόεδρος της Κοινότητας Αχλάδας,

παρουσία του Αθανάσιου Μάϊνου και του Θωμά Αντωνιάδη μελών του τοπικού

συμβουλίου, πρώην Πρόεδροι της Κοινότητας Αχλάδας, του Μιλτιάδη Πετρίδη

διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, της Αγάπης Ίνδου Προέδρου του συλλόγου

γονέων και κηδεμόνων και κατοίκων του χωριού.