Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με το ΒΔ 142/71( ΦΕΚ Α’49) απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια

της Επικράτειας, η αλιεία πέστροφας από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15η Φεβρουαρίου του

επόμενου έτους. Η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα είναι επιβεβλημένη για την προστασία

της αναπαραγωγής της πέστροφας, την αποτροπή πιθανού κινδύνου καταστροφής των

ιχθυοαποθεμάτων και την διατήρηση των άγριων πληθυσμών.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1740/87 όπως

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992 και ισχύει.

Ο έλεγχος τήρησης της απαγόρευσης διενεργείται από τις κατά τόπους Αστυνομικές και

Δασικές Αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα

Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, της Δ/νσης Αγροτικής

Οικονομίας, της Π.Ε. Φλώρινας.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ