Για μας, το συνδυασμό ΕΛΠΙΔΑ για τη Δυτική Μακεδονία και την υποψήφια Περιφερειάρχη Γεωργία Ζεμπιλιάδου, η στήριξη και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας  είναι ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος μας. 

Για να φτάσουμε, όμως, εκεί και για τις πρώτες μέρες της παρουσίας μας στο τιμόνι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, έχουμε βάλει μια σημαντική ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. 

Την ΑΜΕΣΗ  εφαρμογή ενός Προγράμματος ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ για

ðτην Ενίσχυση Επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας, προγράμματα Μικροπιστώσεων, επενδυτικά,  εγγυήσεων και venture capital για νεανική επιχειρηματικότητα

ðτην ενίσχυση των αγροτών με χρηματοδοτικά εργαλεία, εργαλεία  ασφάλειας κόστους παραγωγής και αποζημιώσεων στην κλιματική αλλαγή

ðτο «Ξεκλείδωμα» του Αναπτυξιακού Νόμου

ðτη Στήριξη της Γούνας λόγω της συνεχιζόμενης Ρωσο-Ουκρανικής κρίσης 

ðτην Ανακούφιση των Ανέργων 

Ο 1ος άξονας του προγράμματος μας: Διαρκής Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Είμαστε δίπλα σε όσους παράγουν, ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν δουλειές για τους ανθρώπους μας. 

Προτεραιότητα για τη Δυτική Μακεδονία η διαρκής ενίσχυση των επιχειρήσεων με βασικά σημεία: 

ðΣυντονισμό των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με ένα πρόγραμμα που θα τροφοδοτείται από όλα τα ταμεία και θα είναι συνεχώς ανοιχτό.  

ðΕνίσχυση των επιχειρήσεων με επενδυτικά κεφάλαια, αξιοποίηση κινήτρων και χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας. 

ðΕπιτάχυνση ελέγχου δαπανών και πληρωμών

ðΕιδικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας με Venture capital και start ups για τη δημιουργία του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρειαστεί η μετάβαση  και ο πυλώνας της στρατηγικής μας να μείνουν οι Νέοι στον τόπο τους.

ðΥλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη Γούνα με έμφαση στη Μεταποίηση, το Εμπόριο και τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Με στοχευμένη στρατηγική Προώθησης και Προβολής, τη δημιουργία απαιτούμενων υποδομών και Ερευνητικού Ινστιτούτου, στήριξη της νέας γενιάς επιχειρηματιών για να ασχοληθεί με τον κλάδο με σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για τεχνίτες γούνας, αξιοποίηση των εκθεσιακών κέντρων και χωροθέτηση ζωνών ανάπτυξης των γουνοφόρων ζώων.  

ðΑνάπτυξη των υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας (βιομηχανικά πάρκα, τεχνολογικά πάρκα, θερμοκοιτίδες) και υποδομές συνδυασμένων μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές) και logistics για την ενίσχυση της.

ðΑνάπτυξη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

ðΔιοργάνωση Επιχειρηματικών Forum με βασικό στόχο (i) την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με επιχειρήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, (ii) την προσέλκυση επενδυτών και (iii) την επαφή των νέων επιχειρηματιών με τους φορείς χρηματοδότησης. 

Δεν θα αφήσουμε καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη.

 

                                                                                        Ελπίδα για τη Δυτική Μακεδονία 

                                                                                                       Γραφείο  τύπου.