Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 η παρουσίαση του έργου «Καταγραφή μυκοχλωρίδας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του πρώην Φορέα Διαχείρισης» στο πλαίσιο της ημερίδας που υλοποιήθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» στο Θεματικό Κέντρο Πύλης Πρεσπών.  

Στην ημερίδα συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμο Αθηνών, ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ελλάδας  εκπρόσωποι  του Δήμου Πρεσπών, δημόσιων υπηρεσιών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων, μέλη ορειβατικών συλλόγων και πολλοί ερασιτέχνες συλλέκτες μανιταριών από διάφορες περιοχές της Ελλάδος,καθώς και στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικούτου ΟΦΥΠΕΚΑ . Παρουσιάστηκε το έργο της καταγραφής μυκοχλωρίδας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, στο πλαίσιο του οποίου αναγνωρίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 130 είδη μανιταριών (έξι είδη για πρώτη φορά στην Ελλάδα), τα μανιτάρια από οικοσυστήματα της Δυτικής Μακεδονίας (με έμφαση στα θανατηφόρα και τοξικά είδη), καθώς και οι δράσεις της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν εξόρμηση στο πεδίο στην περιοχή Πύλης-Δασερής, όπου έκαναν ταυτοποίηση και αναγνώριση μανιταριών, ενώ η επίδειξη ανίχνευσης τρούφας με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά  κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

Ανάμεσα στα παραδοτέα του έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, είναι η έκδοση βιβλίου με τίτλο: «Τα μανιτάρια του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών - Οδηγός Ορθής Συλλογής Μανιταριών για Ερασιτέχνες Συλλέκτες» το οποίο πρόκειται να εκδοθεί στο προσεχές διάστημα και να διανεμηθείστους ενδιαφερόμενους. 

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Το παρόν έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης "Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών"/  με Κωδικό ΟΠΣ 5032910/Υποέργο 1 "Πρόγραμμα Αυτεπιστασίας για την Επιχορήγηση του τ. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων"  που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από Εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ275/1, κωδ. ΠΔΕ 2020ΣΕ27510045)