Μετεκλογική βόμβα ξέσπασε τα τελευταία 24ωρα στο Δήμο Αμυνταίου σύμφωνα με δημοσίευμα του https://e-ptolemeos.gr/, όπου σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες υπάρχει εκλογικό κόλλημα με οκτώ (8) νεοεκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, στις πρόσφατες εκλογές του Οκτωβρίου.

Το νομικό κόλλημα έγκειται στον Νόμο 4804/2021, άρθρο 11 που αφορά στο «Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών», και συγκεκριμένα για οφειλές που υπερβαίνουν άνω των τριακοσίων ευρώ. Όπως ορίζει ο νόμος, το ασυμβίβαστο αφορά τόσο σε δημάρχους, όσο και σε δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους ή προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι «όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος»

Όπως ορίζει ο νομοθέτης, ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του.Το εν λόγω ζήτημα έχει φέρει αναστάτωση στο Αμύνταιο με το θέμα να ερευνά η αρμόδια υπηρεσία. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που αφορά το νομοθετικό ζήτημα, δεν είναι μόνο (κατά πληροφορίες) από τον συνδυασμό του επικεφαλής δημάρχου.

Για το θέμα έκανε τοποθέτηση και ο Δημοτικός Σύμβουλος Χατζητιμοθέου Ιωάννης, σημειώνοντας τα εξής: «Αγαπητοί συμπολίτες, Από το 2014 μέχρι και σήμερα, έχω την τιμή να υπηρετώ την Αυτοδιοίκηση στον Δήμο Αμυνταίου. Οι συμπολίτες μου, με την εμπιστοσύνη που μου παραχώρησαν με την ψήφο τους, με τίμησαν επιλέγοντάς με να συνεχίσω από τη θέση της Αντιπολίτευσης, ως Δημοτικός Σύμβουλος. Τις τελευταίες μέρες, έχει προκύψει ένα θέμα νομοθετικό για το οποίο δεν είχα ενημέρωση. Πρόκειται για τον νόμο 4804/2021, άρθρο 11. Αναλαμβάνω την ευθύνη ότι δεν γνώριζα τον συγκεκριμένο νόμο και δεσμεύομαι να εναρμονιστώ πλήρως με την απόφαση του Επόπτη ΟΤΑ. Είναι απαραίτητος ο σεβασμός και η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ομαλή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

πηγή: https://e-ptolemeos.gr/