Το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων καλεί τα μέλη του σε εφαρμογή των άρθρων 10 & 13 του καταστατικού , σε Γενική Συνέλευση την 17 Δεκ 23 και ώρα 10:00 έως 14:00 στην αίθουσα του συλλόγου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Οικονομικός απολογισμός έτους 2023 2.Απολογισμός δράσης έτους 2023

3. Προϋπολογισμός έτους 2024

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

5. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στην διαδικασία θα παρίσταται πληρεξούσιος δικηγόρος.

Όσοι από τα μέλη επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, για την ανάδειξή τους στην Ελεγκτική επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο να ενημερώσουν στα τηλέφωνα: 6937624521 και 6945372836 μέχρι την Κυριακή 10 Δεκ 23 .

Όποιος επιθυμεί μπορεί να γραφτή ως μέλος και την ίδια ημέρα των εκλογών, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή όπως αυτή έχει καθοριστεί στο καταστατικό του συλλόγου.