Τη σύμβαση του έργου «Ασφαλτόστρωση της Τοπικής Κοινότητας Ιτιάς» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε», Αλκιβιάδη Ρόμπη.

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης της κατασκευής 100.000,00 €, περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις του κεντρικού δρόμου που διασχίζει τον οικισμό, καθώς και υψομετρική τακτοποίηση των φρεατίων.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 240 ημερολογιακές ημέρες.