Σύμφωνα με πληροφορίες  η ορκωμοσία του Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων και των μελών των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, που προέκυψαν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, θα  πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023.