Παραδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, από τον Αντιπεριφερειάρχη

Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ορειβασίας

Χιονοδρομίας (ΣΟΧ) Φλώρινας και εκπρόσωπο του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας

Πισοδερίου κο. Σάββα Γιαζιτζίδη, ένας πλήρως αυτοματοποιημένος απινιδωτής,

δωρεά των Λαζάρου, Δημητρίου και Κωνσταντίνου Ν. Καράντζα και Γεωργίου

Τσάδαρη, εις μνήμη του εξαδέλφου τους Λάζαρου Χ. Καράντζα.

Ο απινιδωτής θα τοποθετηθεί σε ειδικό κυτίο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας

Πισοδερίου, ώστε να είναι διαθέσιμος προς χρήση από επισκέπτες και αθλητές των

χειμερινών αθλημάτων σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Ο απινιδωτής παραχωρείται στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου σύμφωνα

με την επιθυμία των δωρητών, καθώς ο  εκλιπών Λάζαρος Χ. Καράντζας ήταν

πρόεδρος του Συλλόγου Ορειβασίας Χιονοδρομίας (ΣΟΧ) Φλώρινας.