ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη :

1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσηςτου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 15η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

 

1: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων του διαγωνισμού 1/2023 μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2026 και των διαπραγματεύσεων πουακολούθησαν για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

 

2: Ορισμός Εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Π.Ε. Καστοριάς.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

 

3: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση της  Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη» και διακριτικό τίτλο «Αγροβόϊο».

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

 

4Εκλογή εκπροσώπων Περιφερειακών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

 

 

Πίνακας Αποδεκτών :

 

1. Βύζας Κωνσταντίνος
2. Φούντογλου Αναστάσιος
3. Λυσσαρίδης Νικόλαος
4. Μεταξάς Λύσσανδρος
5. Πουταχίδου Όλγα
6. Ραφαηλίδης Αναστάσιος
7. Φαρμάκη Πολυτίμη
8. Γκοβεδάρος Χαρίσιος
9. Ράνδου Ευθαλία
10. Γκερεχτές Λάζαρος
11. Τάσκας Αθανάσιος
12. Κιοσές Ιωάννης
13. Σαββόπουλος Δημήτριος
14. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
15. Τράσια Όλγα
16. Χαρούμενος Πασχάλης
17. Τσακνάκης Ιωάννης
18. Παναγιωτίδης Ιωάννης
19. Γεωργίτσης Γεώργιος
20. Κασαπίδης Γεώργιος
21. Κιάνας Στέργιος
22. Δαδαμόγια Αικατερίνη
23. Τσιούμαρης Γρηγόριος
24. Βόσδου Σωτήριος
25. Μπαρδάκας Χρήστος 
26. Μάνος Θωμάς
27. Παλάσκας Κωνσταντίνος
28. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
29. Χριστοφορίδης Γεώργιος
30. Τουμπουλίδου Παρθένα (Νούλα)
31. Ακριτίδης Αλέξανδρος
32. Μαλέα Βασιλική
33. Στολτίδης Νόντας

 

 

Κοινοποίηση

 

1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, κ.Σεραφείμ 

Λιάπη

2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
4. Μ.Μ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
5. ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
6. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
7. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών  Π.Δ.Μ.