Στο 78%  των αποτελεσμάτων στο ν. Φλώρινας  τα κόμματα λαμβάνουν: