20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 238/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 221/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 239/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση ισολογισμού  οικονομικού έτους 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.Α, σύμφωνα με την αριθ. 222/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων έτους 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.Α. σύμφωνα με την αριθ. 223/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού, σύμφωνα με την αριθ. 241/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
7. Απόδοση σε κυκλοφορία της διαδημοτικής οδού Νυφμαίου – Υδρούσας.
8. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με θέμα «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας».
9. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 100 MW ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου»
10. Εξουσιοδότηση υπογραφής για διευθέτηση ιδιοκτησιακού οικισμών ΑΜΥΝΤΑΙΟ Ι & ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΙΙ και  χωρική τακτοποίηση αυτών, και της ευρύτερης περιοχής.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 2β και 4δ του δασοκτήματος Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.  
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 3α και 6δ του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Νυμφαίου  
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του Κυλικείου που βρίσκεται στο ΔΑΚ Αμυνταίου.
14. Τροποποίηση της με αριθμό 213/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
15. Επικαιροποίηση της αριθ. 348/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που σχετικά με δωρεά αγροτεμαχίου στην Ενορία Αγίου Γεωργίου Πεδινού Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.
16. Έγκριση ή μη της αριθ. 251/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην Δ.Κ. Ξινού Νερού.
17. Έγκριση ή μη της αριθ. 237/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου αγροτεμαχίου αγροκτήματος Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου, επί αιτήσεως της εταιρείας ΥΔΡΟΛΙΘΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..
18. Έγκριση ή μη της αριθ. 266/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτική οδό.
19. Έγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2024».
20. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα της Κοινότητας Λεχόβου Δ. Αμυνταίου.
21. Παραχώρηση γραφείων κτιρίου ΚΕΓΕ Αμυνταίου.
22. Παραχώρηση προς χρήση του Γραφείου Ενημέρωσης Επισκεπτών της Λίμνης Πετρών  στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πετρών.
23. Παραχώρηση προς χρήση γραφείου εντός του Κέντρου  Νεότητας  Βαρικού στον Μοτοσυκλετιστικό Όμιλο Βαρικού.
24. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Αμυνταίου με τους συλλόγους της Δ.Κ. Φιλώτα(ΠΑΣ Φιλώτας, Σύλλογος Θρακιωτών Φιλώτα, Σύλλογος Γυναικών Φιλώτα) με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την εγκατάσταση των προσφύγων κατοίκων του Φιλώτα.
25. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 227/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
26. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 242/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
27. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 243/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
28. Εγγραφές νηπίων παιδικών σταθμών.
29. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021 ως ισχύει.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

 

Σημειώσεις: 

1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.

2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.