Ο Δήμος Αμυνταίου, παρουσία του Αντιδημάρχου Στέλιου Δεμερτζίδη, απέκτησε έξι νέα οχήματα - μηχανήματα, τα οποία ρίχνονται στη μάχη της καθημερινότητας του Δήμου. Η απόκτηση των νέων οχημάτων εντάσσεται στο σχεδιασμό του Δήμου για εκσυγχρονισμό του στόλου, ενώ η απόκτησή τους έγινε μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.


Τα νέα οχήματα είναι:

 δύο απορριμματοφόρα χωρητικότητας 8 και 12 m 3 , η προμήθεια των οποίων χρηματοδοτήθηκε

απο το πρόγραμμα του «ΕΣΠΑ 2014 – 2020» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τα οχήματα

αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην περισυλλογή των βιοαποδομήσιμων υλικών και

αποβλήτων απο τους οικισμούς του Δήμου μας.

 ένα όχημα περισυλλογής/ μεταφοράς ζώων από και προς τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας των

αδέσποτων ζώων, οι οποίες αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

 δύο επιβατικά υβριδικά οχήματα, με τα οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης του

προσωπικού του Δήμου. Η χρηματοδότηση για την αγορά προέρχεται από πιστώσεις του ΕΑΠ.

 Ένα πολυμηχάνημα με εξαρτήσεις κοπής χόρτων/κλαδιών και αποχιονισμού

(λεπίδα/αλατιέρα). Η αγορά προήλθε απο δωρεά του ΤΑP.