Δυο (2) μηχανοκίνητοι φυσητήρες πλάτης (blower) παραχωρήθηκαν στην

Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας από την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στο

πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών, την

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από στελέχη της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας Φλώρινας, βελτιώνοντας την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής.

Στη διαδικασία παράδοσης παραλαβής του εξοπλισμού παρίσταντο ο

Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Ιωάννης Μιαούλης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας Φλώρινας Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και ο υπεύθυνος Πολιτικής

Προστασίας Π.Ε. Φλώρινας Ορέστης Καπουλίτσας.