Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, αυτή της ηλεκτρονικής καταγγελίας για την ανασφάλιστη εργασία, έχει τεθεί σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ .
Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, αυτή της ηλεκτρονικής καταγγελίας για την ανασφάλιστη εργασία, έχει τεθεί σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία των εργαζομένων με τον φορέα για θέματα που αφορούν τον έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες μπορούν να γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας «Καταγγελία εργαζομένου – Δήλωση Απασχόλησης» https://www.efka.gov.gr/el/kataggelia-ergazomenoy-delose-apascholeses), στην ενότητα «Μισθωτοί» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Οπως επισημαίνει η διοίκηση του φορέα, η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται στους εργαζομένους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ασφαλιστεί ορθά από τον εργοδότη τους και επιθυμούν να διεκδικήσουν την ασφαλιστική τακτοποίησή τους.

Αναλυτικά, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, επισημαίνεται ότι για να υποβάλει ένας εργαζόμενος καταγγελία κατά επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ της. Στην περίπτωση δε, που η καταγγελία του εργαζομένου αφορά οικοδομοτεχνικό έργο θα πρέπει να γνωρίζει το ονοματεπώνυμο – επωνυμία του ιδιοκτήτη ή του ανάδοχου εργολάβου, καθώς και την ακριβή διεύθυνση του έργου. Για περαιτέρω διευκόλυνση των εργαζομένων σημειώνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία χρησιμοποιώντας το σχετικό ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) ή ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού έργου). Σε αυτή την περίπτωση τα υπόλοιπα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρωθούν αυτόματα. Προσοχή όμως. Εάν υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει την καταγγελία του εγγράφως στο ΠΕΚΑ που έχει τη χωρική αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου απασχόλησής του.

Αν διευκρινιστεί βέβαια ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλλει μέρος ή το σύνολο του μισθού, οι καταγγελίες για τη μη καταβολή δεδουλευμένων πρέπει να υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και όχι στον e-ΕΦΚΑ. Οδηγίες χρήσης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην ενότητα: Μισθωτοί, «Καταγγελία εργαζομένου – Δήλωση Απασχόλησης».