Η Διευθύντρια, οι Εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του 4/Θεσίου Δημοτικού Σχολείου Κέλλης ευχαριστούν τον κ. Γιάννη Αβραμίδη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμυνταίου,  για τη δωρεά φαρμακευτικού υλικού που εξοπλίζει το σχολείο μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.