Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου για την απόφασή τους κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών της 24ης Οκτωβρίου 2023 να με εκλέξουν ομόφωνα Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή και ευθύνη σε μία εποχή, όπου όλα αλλάζουν, αλλάζει και το παραγωγικό μοντέλο.

Στην προσπάθεια αυτή δηλώνω παρών όπως κάνω τόσα χρόνια, θα συνεχίσω και τώρα από τη νέα μου θέση να δίνω αγώνες για το καλό της επιχειρηματικής κοινότητας της Δυτικής Μακεδονίας.

Σαπαλίδης Σάββας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλώρινας

Πρόεδρος Περιφερειακού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας